บริการรับ-ส่ง

บริการรับ-ส่ง

คิดตามระยะทางเริ่มต้นที่ 1500 บาท ราคาในกรุงเทพ

  • กรุงเทพสนามบินเริ่มต้นที่ 1500 บาท (One Way)
  • กรุงเทพ-พัทยา 3000 บาท (One Way )
  • กรุงเทพ-ระยอง 3500 บาท (One Way)
  • กรุงเทพ-หัวหิน 4000 บาท (One Way)
  • กรุงเทพ-เกาะช้าง 7000 บาท (ไม่ข้ามฝั่ง One Way)
  • กรุงเทพ-กาญจนบุรี 4000 บาท (ตัวเมือง One Way)
  • นอกกรุงเทพสอบถามได้ที่ 0804876776