บริการเหมาชั่วโมง

บริการเหมาชั่วโมง

คิดเป็นชั่วโมงในตัวเมืองกรุงเทพ เช่น พาดินเนอร์ หรือ ธุระส่วนตัว

ชั่วโมงละ 500 บาท ใช้ขั้นต่ำ 3 ชั่วโมง (เฉพาะวิ่งในตัวกรุงเทพ)

***ไม่รวมทางด่วน และที่จอดรถ***